smslaenee.eu smslaenee.eu
Bartek 14.12.2020

Czy już dotarliśmy?

Polecane: online article generator

Każda giełda kryptowalut, która chce kontynuować swoją działalność, musi przede wszystkim spełniać wymogi prawne. Wymogi te często spełnia rząd koreański, co zapewnia bezpieczne działanie giełd kryptowalut. Ponadto rząd zapewnia finansowanie giełd kryptowalut i firmom blockchain.

Tak więc giełdy kryptowalut nadal będą istnieć w obliczu zakazów. Ale czy giełdy kryptowalut zamkną swoje drzwi z powodu ograniczeń finansowych lub dlatego, że rząd nie jest zainteresowany ich projektami?

W przypadku giełd kryptowalut nie ma ograniczeń finansowych. Rząd finansuje giełdy kryptowalut z własnych środków i nie pożycza im. Ponadto rząd ma pełną kontrolę nad firmami blockchain. Mogą zawetować lub zmienić politykę koreańskiego rządu, a rząd może łatwo przepisać konstytucję.

Czy już dotarliśmy?

Rząd już pracuje nad kompleksowym pakietem reform podatkowych. Obecnie trwa dyskusja nad możliwością wprowadzenia 15% podatku od sprzedaży kryptowalut.

Czy giełdy kryptowalut, instytucje finansowe i inne podmioty działające w obszarze walut wirtualnych spowolnią lub przestaną handlować z powodu ograniczeń finansowych? Nie wiemy, czy coś takiego kiedykolwiek się wydarzy, ale jest piekielnie możliwe, że gdyby takie rzeczy się wydarzyły, bardzo trudno byłoby wyrównać szanse wszystkim uczestnikom rynku.

Co to są wirtualne waluty?

Każda wirtualna waluta musi być traktowana jako zasób. Dlatego jako składnik aktywów powinien być traktowany jako instrument finansowy, który podlega "wymianie na dobra i usługi rzeczywiste" (zgodnie z definicją w UOIF). Jednocześnie należy pamiętać, że wirtualna waluta nie może być traktowana jako instrument finansowy w rozumieniu UOIF. Dzieje się tak, ponieważ waluta wirtualna nie jest instrumentem finansowym (zwanym inaczej aktywem) oraz ponieważ UOIF nie rozpoznaje transakcji opartych na wirtualnej walucie.

Czy już dotarliśmy?

Rząd po raz kolejny pracuje nad kompleksowym pakietem reform podatkowych. Tym razem jest skierowany do małych firm. Pakiet, choć bardzo dotknie konsumentów, będzie miał również wpływ na giełdy wirtualnych walut, firmy zajmujące się wirtualną walutą i inne podmioty działające w przestrzeni wirtualnej waluty.

Podejście rządu do małych firm jest podobne do podejścia poprzedniej administracji. Stara się ułatwić małym firmom prowadzenie działalności gospodarczej, zarówno poprzez wprowadzenie większej liczby usług, jak i ostrzejsze rozprawianie się z tymi, którzy są postrzegani jako osoby niewystarczające.

Celem rządu jest stworzenie ram prawnych dla małych firm, np. sol. poprzez tworzenie organów regulacyjnych w celu zapewnienia bardziej równego podziału działalności gospodarczej.

Czy już dotarliśmy?

Rząd już zaczął realizować swój główny program legislacyjny. 1 kwietnia rząd wprowadził administrację podatkową i agencje pokrewne w celu skonsolidowania i modernizacji wielu dotychczas odrębnych zadań administracyjnych związanych z administracją podatkową. Agencja informacyjna TASS podała, że ​​rząd zamierza znacząco zwiększyć rolę pośredników w wymianie pieniądza elektronicznego. Będą musieli przestrzegać wymogów regulacyjnych, w tym prowadzić ewidencję transakcji i zgłaszać podejrzane działania. Udział instytucji finansowych w giełdzie będzie ograniczony do instytucji finansowych posiadających oficjalną siedzibę w NBP lub pełniących równoważną rolę w systemie

Tagi: nowe waluty,